Luft til luft varmepumpe

luft til luft varmepumpe

Alt du trenger å vite om en luft luft varmepumpe og hvordan den fungerer

Den moderne varmepumpen er en svært gunstig enhet, og er blitt en nødvendighet for mange husholdninger i land over hele verden. Luft til luft varmepumpen er unik, ikke bare fordi den kan benyttes uansett årstid, men også fordi den har et enkelt skjematisk design. Dette enkle designet gjør det mulig å ha et allsidig system som gjør alle boligtyper så komfortabel som mulig. Denne artikkelen informerer om hva en luft luft varmepumpe er og hvordan den fungerer.

Varmepumpen fungerer på en lignende måte som et klimaanlegg; men ikke fullstendig, fordi den kan også sammenlignes med systemet til et kjøleskap. Den bistår med å senke temperaturen i boligen i sommermånedene, mens den reverserer og fungerer som en varmeovn om vinteren. Dette betyr at den avgir varm luft i huset når beboerne føler et kaldt «drag i luften «og ønsker å varme opp litt.

Primærfunksjonen til varmepumpen er grunnleggende og enkel: å overføre varme fra en kilde til et område eller kjøleribbe, som gjennomføres gjennom mekaniske midler hvorved pumpen bruker flytende kjølemiddel. Prinsippene bak kjølemediet tillater pumpen å manipulere temperaturen av væsken; derved produserer den enten oppvarmet eller avkjølt luft via trykket.
Trykket er et viktig aspekt å vurdere ved betjening av en luft luft varmepumpe. I dette systemet er trykket avgjørende da den styrer bevegelsen av væsken gjennom pumpen. I motsetning til kjøleskap, frysere og klimaanlegg, kan luft luft varmepumpe reversere prosessen ved at pumpen tar trykket og reverserer det gjennom en reverseringsventil, og forårsaker dermed en omvendt syklus med oppvarming i stedet for nedkjøling.

En luft til luft varmepumpe består av to grunnleggende deler. Den første delen av varmepumpen er kompressoren, denne delen av anordningen opererer ved å komprimere væsken for å trykksette den. Etter hvert som væsken blir trykksatt , vil molekylene i væsken begynne å vibrere og akkumulere mer varme. Når varmen akkumuleres, sendes væsken gjennom til kondensatoren hvor varmen avgis.

Kompressoren er en viktig del av anordningen i det den benyttes for å tilveiebringe varme til det stedet den kreves. Når varmen avgis, vil rommet begynne å varmes opp.

Neste fase av pumpedriften, er avkjølingsfasen som fungerer ved hjelp av en ekspanderer eller ekspansjonsventil . Denne delen av mekanismen tilfører rommets temperatur en kjølende effekt, og når romtemperaturen synker, vil pumpen utføre en omvendt syklus. Væsken vil strømme inn i ekspanderen eller ekspansjonsventilen der trykk og temperatur senkes. Etter at dette er oppnådd, blir den kalde væsken sendt til en fordamper hvor kjølingen vil begynne på et angitt sted.

Få uforpliktende tilbud fra flere aktører på varmepumper

All data krypteres over en sikker tilkobling.